Từ: gelî

Thêm vào: 11/05/2009 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: peşma, peşma, peşma, peşma, peşma