Từ: geminiana

Thêm vào: 08/01/2010 Đã nghe: 11 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: azanegues, marreta, realentado, convergência, São Miguel