Từ: George V

Thêm vào: 25/04/2011 Đã nghe: 764 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: hors du commun