Từ: gladíolo

Thêm vào: 24/08/2009 Đã nghe: 29 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: redondito