Cách phát âm gridlock

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của gridlock

    • a traffic jam so bad that no movement is possible

Từ ngẫu nhiên: sorrypenChicagooftenCanada