Từ: grijă

Thêm vào: 04/12/2010 Đã nghe: 25 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: contrabandă