Từ: guère

Thêm vào: 06/12/2008 Đã nghe: 12K lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: c.r. compte rendu