Cách phát âm hëff

trong:

Từ ngẫu nhiên: HandlungAktionäruelecholivbaach