Cách phát âm haïr

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: putainnoustrès bienHeureuxFrançais