Cách phát âm Hallowe'en

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Hallowe'en

    • the evening before All Saints' Day; often devoted to pranks played by young people

Từ ngẫu nhiên: thoughtmountaincaughtdecadencecat