Từ: handledare

Thêm vào: 23/01/2013 Đã nghe: 31 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: fläder, avliva, inbjudna, bliv, beskjutning