Từ: handleggur

Thêm vào: 06/02/2011 Đã nghe: 10 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: gæði