Cách phát âm Hapon

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: giunsakanus-aanus-apila ka buokpila