Từ: happer

Thêm vào: 19/10/2009 Đã nghe: 166 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ils n'écoutent pas, souhaitez, émotion, obnubiler, maintenant