Cách phát âm haute école

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: putainnoustrès bienHeureuxFrançais