Từ: haute école

Thêm vào: 18/10/2009 Đã nghe: 645 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: poison, saine, brindille, le petit ami, René Lévesque