Cách phát âm heliograph

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: AustraliaYouTubeauntanythinglieutenant