Từ: heliotropo

Thêm vào: 26/01/2013 Đã nghe: 19 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: El Puerto de Santa María, sobrevolar, Cumaná, gladiolo, chivo