Từ: High-brow

Thêm vào: 19/04/2011 Đã nghe: 227 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pish posh, mishit, handball, gown, Finchester