Từ: Hofsá

Thêm vào: 16/01/2011 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Morgunblaðið