Cách phát âm horresco referens

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Imperator RomanorumnaturanātīvusCaveat Emptormea culpa