Từ: hrouzek

Thêm vào: 14/10/2009 Đã nghe: 8 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: osm, mákovka, uloženou, úzkostlivý, Kosek