Từ: Hunggan, didide' ha'

Thêm vào: 06/01/2010 Đã nghe: 15 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: agrikutturasotteruprimuamotsaminaggem