Cách phát âm hura

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ArzaketxeazubiaBenito Lertxundikalimotxo