Từ: il ne fallait pas

Thêm vào: 02/04/2012 Đã nghe: 307 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ils n'écoutent passouhaitezémotionobnubilermaintenant