Từ: impian

Thêm vào: 23/10/2012 Đã nghe: 24 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Jumpa lagi, tandas, bertutur, tauge, mungkan