Từ: imputować

Thêm vào: 03/12/2012 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: spikerka, powinęła się noga, postępy, niedomyślna, szanować