Từ: invertir

Thêm vào: 10/04/2008 Đã nghe: 152 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: botella, jeque, solazarse, insolentando, fajita