Từ: isalakannakami

Thêm vào: 17/10/2008 Đã nghe: 457 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: aglabaslabas, hardinko, pagay-ayamak, Ammon, ngarud