Từ: isotrope

Thêm vào: 25/01/2010 Đã nghe: 16 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: l'ère, développement durable, Mats Levén, Ch'ti, Tende (France)