Từ: Italo-brasiliano

Thêm vào: 14/05/2009 Đã nghe: 174 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: fuggevole, settentrionale, sdrucito, elargire, gote