Từ: iti

Thêm vào: 17/10/2008 Đã nghe: 47 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: kadakam, Ita, taraonmi, iti, inaldaw