Từ: Jøsang

Thêm vào: 19/06/2011

trong:

Từ ngẫu nhiên: midnattssol