Từ: j'offre

Thêm vào: 06/12/2010 Đã nghe: 351 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Joseph Louis Gay-LussacAnais Ninà proximité immédiateDufourBarneville-sur-Mer