Từ: jakèt

Thêm vào: 25/09/2012 Đã nghe: 16 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Touye, bokor, shilove, Clairvius Narcisse, Legba