Từ: je suis arrivée

Thêm vào: 11/04/2013 Đã nghe: 74 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: nous arrêtions