Từ: journalföra

Thêm vào: 13/02/2012 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Hennes & MauritzbuffertzonvallonerVeronica Maggiohej då