Từ: jusant

Thêm vào: 13/01/2010 Đã nghe: 81 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Forvo, Nicolas Sarkozy, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol