Cách phát âm kèsán

trong:

Từ ngẫu nhiên: dálẹ́biowó àpamöìṣiròìkàsíìṣegëgë