Từ: kõllanõ

Thêm vào: 12/06/2012 Đã nghe: 18 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: rohilinõ, valgõ, pihlõnõ, süküs, iispäiv