Cách phát âm kị

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: bánh bòrất ngonHoatôirất