Từ: kadakam

Thêm vào: 17/10/2008 Đã nghe: 15 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ubanmokapadakaingastuppolmoLawwalawwa