Từ: kaguddua

Thêm vào: 22/10/2008 Đã nghe: 94 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: agwawa-itwaigkaloyub-ubakandaubba