Từ: kawaku

Thêm vào: 07/10/2012 Đã nghe: 5 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 虚空蔵菩薩