Từ: kewe

Thêm vào: 11/05/2009 Đã nghe: 12 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: peşma, peşma, peşma, peşma, peşma