Từ: Kirzinger

Thêm vào: 30/12/2012 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: LüdersbänderSteganographiekutandrängendParkesieren