Từ: klobáska

Thêm vào: 05/04/2013 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: subdodavatelovýmsázkovouturbínoddatvedrech