Từ: Klothoide

Thêm vào: 11/02/2011 Đã nghe: 21 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: blattförmig, Migrantinnenanteil, tatsächlich, nichtenzymatisch, Kuppelmaier