Từ: knæpa

Thêm vào: 23/08/2011 Đã nghe: 18 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: blessaðurruglaðEgils GullöldrunarfræðiAtli Einarsson