Từ: Kokuyo

Thêm vào: 01/06/2012 Đã nghe: 55 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Hiei, fusegi, 準急, 暈ける, 大奥