Từ: Kotlin

Thêm vào: 03/12/2012 Đã nghe: 11 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Dziesiąta